Sprememba v Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

9. 5. 2024

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. javnost obvešča, da je mag. Maja Omahen Petrič dne 6. 5. 2024 s strani Agencije za zavarovalni nadzor prejela odločbo, s katero ji je bilo izdano dovoljenje za opravljanje funkcije članice Uprave v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. Skladno s sklepom Nadzornega sveta, je dne 6. 5. 2024, mag. Maji Omahen Petrič začel teči petletni mandat članice Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.