Ukrepi neprekinjenega poslovanja glede virusa COVID-19 /
Contingency measures due to COVID-19
Preberite več / Read more

O družbi

Vizija

  • Poslujemo dobičkonosno.
  • V Skupino Triglav prinašamo dodatni dobiček.
  • Razpršeno pasivno pozavarovanje.
  • Zadovoljevanje pozavarovalnih potreb družb Skupine Triglav.

Poslanstvo

USTVARJAMO VARNEJŠO PRIHODNOST.

 

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. je pričela s poslovanjem leta 1999. Že v prvem poslovnem letu je upravičila pričakovanja ustanoviteljev, saj je dosegla pozitiven poslovni rezultat ...

Preberi več >