2019
K PREMIJA
2019
DELEŽ
Avtomobilska pozavarovanja 32.771.777               20,8%
Ladijska in letalska pozavarovanja 8.431.547                 5,4%
Premoženjska pozavarovanja 99.600.178               63,2%
Druga odgovornostna pozavarovanja 9.980.085                6,3%
Ostala pozavarovanja 6.798.737                4,3%
SKUPAJ 157.582.324               100%