2017 (EUR) Struktura (%)
Premoženjska pozavarovanja 21.364.273 17,3%
Avtomobilska pozavarovanja 6.379.720 5,2%
Druga odgovornostna pozavarovanja 83.629.520 67,6%
Ladijska in letalska pozavarovanja 6.880.506 5,6%
Ostala pozavarovanja 5.459.893 4,4%
SKUPAJ 123.713.912 100%