2020 K PREMIJA 2020 DELEŽ
Avtomobilska pozavarovanja 34.611.725 19,1%
Ladijska in letalska pozavarovanja 11.250.565 6,2%
Premoženjska pozavarovanja 115.823.104 64,0%
Druga odgovornostna pozavarovanja 10.103.400 5,6%
Ostala pozavarovanja 9.178.674 5,1%
  180.967.469 100%