2015 (EUR) Struktura (%)
Premoženjska pozavarovanja 76.862.898 65,8%
Avtomobilska pozavarovanja 20.212.139 17,3%
Druga odgovornostna pozavarovanja 8.338.940 7,1%
Ladijska in letalska pozavarovanja 6.644.379 5,7%
Ostala pozavarovanja 4.781.556 4,1%
SKUPAJ 116.839.911 100%