Informacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, bo Pozavarovalnica Triglav Re na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Prosimo vas, da nam pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov info@triglavre.si ali preko navadne pošte na Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja".