Struktura premije po izvoru poslov (skupina Triglav / izven skupine Triglav)

  2015 (EUR) Delež (%)
Skupina Triglav 71.948.659 62
Izven Skupine Triglav 44.891.252 38
SKUPAJ 116.839.911 100