Ukrepi neprekinjenega poslovanja glede virusa COVID-19 /
Contingency measures due to COVID-19
Preberite več / Read more

Struktura premije po izvoru poslov (skupina Triglav / izven skupine Triglav)

  2018 (EUR) Delež (%)
Skupina Triglav 74.214.152 57%
Izven Skupine Triglav 56.956.487 43%
SKUPAJ 131.170.639 100%