2019 (EUR) 2018 (EUR) 2017 (EUR) Delež (%)
Skupina Triglav 88.781.168 74.214.152 70.747.249 56
Izven Skupine Triglav 68.801.156 56.956.487 52.966.663 44
SKUPAJ 157.582.324 131.170.639 123.713.912 100