Ukrepi neprekinjenega poslovanja glede virusa COVID-19 /
Contingency measures due to COVID-19
Preberite več / Read more

Pozavarovalnica je skupaj s Skupino Triglav postavila novo usklajeno strategijo za obdobje od 2014 do 2017. Ključne strateške usmeritve Pozavarovalnice v obdobju od 2014 do 2017 so:

  • Dobičkonosnost poslovanja.
  • Optimizacija poslovnih procesov.
  • Zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture.

Ne bomo se nepremišljeno izpostavljali poslovnim tveganjem.