Pozavarovalnica je skupaj s Skupino Triglav postavila novo usklajeno strategijo za obdobje od 2019 do 2022. Ključne strateške usmeritve Pozavarovalnice v obdobju od 2019 do 2022 so:

 

  • Uporaba pozavarovanja kot orodja pri upravljanju tveganj in kapitalskih zahtev v Skupini Triglav.
  • Geografska diverzifikacija portfelja Skupine Triglav.
  • Razvoj in zadržanje ključnih sodelavcev.
  • Doseganje tveganjem prilagojene dobičkonosnosti poslovanja.