Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. je pričela s poslovanjem v začetku leta 1999. Že v prvem poslovnem letu je upravičila pričakovanja ustanoviteljev, saj je dosegla pozitiven poslovni rezultat ter hkrati pomembno vplivala na izravnavo in obvladovanje tveganj v slovenskem prostoru. Tržni delež pozavarovalnice se je z začetnih 30% povzpel na več kot 46% v letu 2011.

1998

 • Pridobljeno dovoljenje za opravljanje dejavnosti pozavarovanja.

1999

 • Začetek poslovanja.
 • Že v prvem letu je dosežen pozitivni poslovni rezultat, Triglav Re postane pomemben ponudnik pozavarovalnih storitev v slovenskem prostoru.

2000

 • Vstop na mednarodne trge.

2001

 • Opravljena je dokapitalizacija družbe.
 • Triglav Re postane prepoznaven na pozavarovalnih trgih srednje in vzhodne Evrope.

2002

 • Triglav Re prvič preseže mejo 50 milijonov evrov skupne obračunane premije in razširi svoje poslovanje tudi na azijske trge.

2003

 • Triglav Re zbere že več kot 5 milijonov evrov pozavarovalne premije iz aktivnih poslov iz tujine, kar predstavlja 9% celotnega obsega poslovanja.

2004

 • Začetek sistematičnega utrjevanja in širjenja prisotnosti na tujih trgih.

2005

 • Izkaže pozitiven poslovni izid po obdavčitvi v višini 3,6 milijona EUR.
 • V podjetju je zaposlenih 25 delavcev.

2006

 • Triglav Re zabeleži najboljši poslovni rezultat v času obstoja, saj izkaže pozitiven poslovni izid po obdavčitvi v višini 4,9 milijona EUR.

2007

 • Triglav Re zbere že več kot 21 milijonov evrov pozavarovalne premije iz aktivnih poslov iz tujine, kar predstavlja 24% celotnega obsega poslovanja.
 • Izkaže pozitiven poslovni izid po obdavčitvi v višini 4,2 milijona EUR.

2008

 • Bonitetna agencija Standard&Poor's dne 25.08.2008 Pozavarovalnici Triglav Re podeli bonitetno oceno A- s stabilno srednjeročno napovedjo.

​2009

 • Bonitetna agencija Standard&Poor's je v avgustu 2009 povišala bonitetno oceno Pozavarovalnici Triglav Re d.d. z A- na A s stabilno srednjeročno napovedjo.

2010

 • Triglav Re doseže čisti poslovni izid v višini 6 milijonov EUR.
 • V podjetju je zaposlenih 38 delavcev

2011

 • Bonitetna agencija Standard&Poor's je dne 21.11.2011 obnovila bonitetno oceno Pozavarovalnici in Zavarovalnici Triglav, ki ostaja A (stable outlook). 
 • Dne 9.12.2011 je bila Pozavarovalnica uvrščena na bonitetni opazovani seznam z negativnimi posledicami (Credit Watch with negative implications). Na seznam je bilo zaradi predvidenega znižanja državne bonitetne ocene uvrščenih več institucij iz zavarovalnega sektorja.

2012

 • Nadzorni svet Pozavarovalnice je dne 18. 4. 2012 za predsednika Uprave Pozavarovalnice imenoval mag. Gregorja Stražarja. Z istim dnem je prenehal mandat dosedanjemu predsedniku Uprave Pozavarovalnice Gojku Kavčiču.
 • Zavarovalnica Triglav, d.d. je odkupila delnice Pozavarovalnice in z dnem 15. 5. 2012, ko je bil vpisan prenos delnic v register KDD, postala 100 odstotni lastnik Pozavarovalnice Triglav Re, d.d..
 • Bonitetna agencija Standard & Poor's je dolgoročno bonitetno oceno Pozavarovalnice Triglav Re znižala za eno stopnjo na A - in objavila tudi opozorilo o morebitni negativni spremembi bonitetne ocene (watch negative). Razlog za znižanje ocene je bil padec bonitetne ocene Republike Slovenije, ki je odraz splošnega javnofinančnega stanja in gospodarstva v državi.

2013

 • Bonitetna agencija Standard & Poor's je dne 13. 02. 2013 dolgoročno bonitetno oceno Pozavarovalnice Triglav Re znižala za eno stopnjo z A - na BBB +, odpravila opozorilo o morebitnem znižanju bonitetne ocene ter ji izdala pozitivno srednjeročno napoved. Dne 04. 07. 2013 pa jo je ponovno dvignila za eno stopnjo z BBB + na A - in ji izdala stabilno srednjeročno napoved.
 • Pozavarovalnica Triglav Re je dne 21. 03. 2013 pridobila bonitetno oceno A - bonitetne agencije A. M. Best s stabilno srednjeročno napovedjo, ki pa jo je ponovno potrdila dne 18. 10. 2013.

2014

 • Bonitetna agencija Standard & Poor's je julija 2014 potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči Pozavarovalnice Triglav Re "A -". Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved.
 • Bonitetna agencija Standard & Poor's je dne 26. 09. 2014 Pozavarovalnici Triglav Re ponovno potrdila obstoječo dolgoročno kreditno bonitetno oceno "A -" (odlično) in bonitetno oceno finančne moči "A -" (odlično). Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved.
 • Bonitetna agencija A.M. Best je dne 3. 10. 2014 ob rednem letnem pregledu Pozavarovalnici Triglav Re ponovno podelila bonitetno oceno finančne moči "A -" (odlično) in bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja "a -" (odlično). Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved.

2015

 • Bonitetna agencija Standard and Poor's  je julija 2015 Pozavarovalnici Triglav Re ponovno potrdila obstoječo dolgoročno kreditno bonitetno oceno "A -" (odlično) in bonitetno oceno finančne moči "A-" (odlično) ter izboljšala srednjeročno napoved, in sicer iz stabilne na pozitivno, kar predstavlja dobre obete za prihodnost.
 • Dne 16. 10. 2015 je bonitetna agencija A. M. Best ob rednem letnem pregledu Pozavarovalnici Triglav Re ponovno podelila bonitetno oceno finančne moči "A -" (odlično) in bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja "a –" (odlično) in s tem potrdila ključno vlogo in delovanje Pozavarovalnice pri izvajanju strateških ciljev Skupine Triglav. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved.