2015 (EUR) 2014 (EUR)
Kosmata obračunana premija 116.839.911 105.198.717
Čista obračunana premija 68.611.778 57.890.385
Obračunani kosmati zneski škod 56.982.465 50.526.261
Kapital družbe 75.557.215 68.170.304
Dobiček pred obdavčitvijo  12.171.865 9.086.968
Čiste škode 42.063.596 37.900.687
Kosmate zavarovalno tehnične rezervacije 141.588.235 139.034.656
Čiste zavarovalno tehnične rezervacije 95.414.529 89.562.426
Število zaposlenih  46 45
     
Delež samopridržaja 58,7% 55,0%
Čiste zavarovalno tehnične rezervacije kot % čiste obračunane premije 139,1% 154,7%
Merodajni čisti škodni količnik 69,0% 70,1%
Stroškovni količnik 24,6% 26,6%
Kombinirani količnik 93,6% 96,7%
Stroški v % od kosmate premije 2,9% 2,9%
Donosnost kapitala 14,1% 12,5%