Sprememba v Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

15. 7. 2014

Stanislav Vrtunski je dne 14.7.2014 prejel dovoljenje za opravljanje funkcije člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

 

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. javnost obvešča, da je Stanislav Vrtunski dne 14.07.2014 s strani Agencije za zavarovalni nadzor prejel odločbo, s katero mu je bilo izdano dovoljenje za opravljanje funkcije člana Uprave v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. Skladno s sklepom Nadzornega sveta, je dne 15.07.2014, Stanislavu Vrtunskemu začel teči petletni mandat člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.