Jerneja Dolničar

Direktorica področja pozavarovanj cedentov izven Skupine Triglav
 

jerneja.dolnicar(a)triglavre.si
tel: (01) 47 47 917
faks: (01) 43 31 419