S&P ponovno podelila visoko bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

16. 9. 2021

Bonitetna agencija S&P Global Ratings (v nadaljevanju S&P ali agencija) je po rednem letnem pregledu dne 13. 9. 2021 Skupini Triglav, s tem njeni matični družbi in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. Visoka ocena je odraz stabilnega in dobičkonosnega poslovanja Skupine Triglav, njene trdne kapitaliziranosti, preudarne pozavarovalne zaščite in vodilnega tržnega položaja v Sloveniji in regiji. Bonitetna ocena »A« je izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine.