Glej tudi: Organizacijska shema >>

JAKA AVŠIČ, Programer
(01) 47 47 950
 
POLONA ČERNILEC, vodja službe za upravljanje tveganj
(01) 47 47 945
 
SILVIJA DABIŽLJEVIĆ, vodja področja pozavarovalne podpore izven Skupine Triglav
(01) 47 47 922
silvija.dabizljevic@triglavre.si
 
SEBASTJAN DEBEVC, referent za področje avtomobilskih, transportnih, odgovornostnih in osebnih pozavarovanj
(01) 47 47 916
sebastjan.debevc@triglavre.si
 
JERNEJA DOLNIČAR, direktor premoženjskih pozavarovanj
(01) 47 47 917
jerneja.dolnicar@triglavre.si
 
SAŠA DROLE, referent za področje pozavarovalne podpore
(01)47 47 932
sasa.drole@triglavre.si
 
IRIS FABIJAN, vodja notranje revizije
(01) 47 47 955
iris.fabijan@triglavre.si
 
TADEJ GALE, vodja službe za skladnost poslovanja, pravne, kadrovske in splošne zadeve
(01) 47 47 920
tadej.gale@triglavre.si
 
TATJANA GORŠEK, referent za področje pozavarovalne podpore
(01) 47 47 923
tatjana.gorsek@triglavre.si
 
ŽIVA GRAŠIČ, samostojni referent za področje premoženjskih pozavarovanj
 
PÉTER GYŐREY, samostojni referent za področje premoženjskih pozavarovanj
 
ROMAN HRIBAR, administrator sistemov in mrež
+386 1 47 47 939
roman.hribar@triglavre.si
 
MAJA HREN, samostojni referent za strateško načrtovanje in kontroling
+386 1 47 47 935
 
PETRA JARAMAZ, samostojni referent za področje premoženjskih pozavarovanj
(01) 47 47 933
petra.jaramaz@triglavre.si
 
NEVENKA JERAM, referent za področje pozavarovalne podpore
(01) 47 47 914
nevenka.jeram@triglavre.si
 
MELINDA KAVALIR, samostojni referent za področje premoženjskih pozavarovanj
(01) 47 47 940
 
BOJANA KIFNAR STRMČNIK, direktor področja avtomobilskih, transportnih, odgovornostnih in osebnih pozavarovanj
(01) 47 47 925
bojana.kifnar-strmcnik@triglavre.si
 
PETRA KÖNIG, referent za področje pozavarovalne podpore
(01) 47 47 931
petra.koenig@triglavre.si
 
DARJA KOPAČ, knjigovodja glavne knjige
(01) 47 47 915
darja.kopac@triglavre.si
 
IRENA KOŠTOMAJ, referent za področje premoženjskih pozavarovanj
(01) 47 47 929
irena.kostomaj@triglavre.si
 
MATEJA KUMER, samostojni referent za področje pozavarovalne podpore
(01) 47 47 934
mateja.kumer@triglavre.si
 
MARTINA LIPOLD, poslovni sekretar
(01) 47 47 900
martina.lipold@triglavre.si
 
JASNA MAČEK, referent za področje pozavarovalne podpore
(01) 47 47 942
jasna.macek@triglavre.si
 
MITJA MASTEN, vodja IT
(01) 47 47 937
mitja.masten@triglavre.si

ANDREJ MAVER, izvršni direktor za pozavarovanje
(01) 47 47 905
andrej.maver@triglavre.si
 
KATJA MODEC, samostojni referent za področje avtomobilskih, transportnih, odgovornostnih in osebnih pozavarovanj
(01) 47 47 909
katja.modec@triglavre.si
 
SAMO MUROVEC, referent za področje premoženjskih pozavarovanj
(01) 47 47 943
samo.murovec@triglavre.si
 
MAJA OMAHEN PETRIČ, direktor financ in računovodstva
(01) 47 47 915
maja.omahen-petric@triglavre.si
 
NADJA PIVK, direktor področja pozavarovalne podpore
(01) 47 47 913
nadja.pivk@triglavre.si
 
NEŽA SERMEK MILIĆ, samostojni strokovni sodelavec za upravljanje s človeškimi viri
(01) 47 47 944
 
BILJANA SLADIČ, knjigovodja glavne knjige
(01) 47 47 918
biljana.sladic@triglavre.si
 
DANIEL STANKO, samostojni referent za področje premoženjskih pozavarovanj
(01) 47 47 936
daniel.stanko@triglavre.si
 
JURE STEVANOVIČ, referent za področje pozavarovalne podpore
(01) 47 47 927
jure.stevanovic@triglavre.si
 
MILAN STJEPANOVIĆ, vodja službe razvoja in aktuariata
(01) 47 47 919
milan.stjepanovic@triglavre.si
 
GREGOR STRAŽAR, predsednik Uprave
(01) 47 47 900
gregor.strazar@triglavre.si
 
DARINKA ŠERIČ, finančni knjigovodja
(01) 47 47 908
darja.seric@triglavre.si
 
ALEKSANDRA ŠOŠKIČ, samostojni referent za področje avtomobilskih, transportnih, odgovornostnih in osebnih pozavarovanj
(01) 47 47 924
aleksandra.soskic@triglavre.si
 
GAŠPER ŠVEGL, samostojni referent za področje premoženjskih pozavarovanj
(01) 47 47 921
gasper.svegl@triglavre.si
 
TOMAŽ ROTAR, član Uprave
(01) 47 47 906
tomaz.rotar@triglavre.si
 
STANISLAV VRTUNSKI, član Uprave
(01) 47 47 902
stanislav.vrtunski@triglavre.si
 
MOJCA ZAGORC, samostojni referent za področje pozavarovalne podpore
(01) 47 47 926
mojca.zagorc@triglavre.si
 
MIRAN ZAJC, vodja oddelka za tehnično podporo in podporo uporabnikom
(01) 47 47 907
miran.zajc@triglavre.si
 
MOJCA ZUPANČIČ, knjigovodja glavne knjige
(01) 47 47 918
mojca.zupancic@triglavre.si
 
KATJA ŽAKELJ, vodja področja pozavarovalne podpore Skupine Triglav
(01) 47 47 911
katja.zakelj@triglavre.si
 
NADA ŽELEZNIK, samostojni referent za področje avtomobilskih, transportnih, odgovornostnih in osebnih pozavarovanj
(01) 47 47 904
nada.zeleznik@triglavre.si
 
DUŠAN ŽEŽELJ, samostojni referent službe razvoja in aktuariata
(01) 47 47 912
dusan.zezelj@triglavre.si